Výklad karet a užití kyvadla

Na konkrétní dotazy, popřípadě i na životní situaci nebo vztahy vyložím tarotové karty, kdy  objasňuji danou situaci, zda je dobré se do něčeho pustit nebo ne, nebo počkat, co pro mě znamená ten či onen člověk, ta či ona zkušenost, dotazy jsou různé.

Zásadně nedávám lidem do hlavy negativní programy typu kdy co se jak určitě stane ať negativně nebo i  pozitivně, jen upozorním na možná rizika. Změnou myšlení se totiž změní i průběh událostí a karty bude třeba vyložit na danou věc znovu. Posun ve vědomí se odráží i ve výkladu. Proto se můžeme změnou postoje nebo chování nějakému nebezpečí vyhnout nebo ho eliminovat.

Platnost karet bývá na 3 měsíce, čím více je člověk rigidní a neschopný změny, tím déle má vypovídací hodnota karet platnost.

Kyvadlo

Používám rovněž při konkrétnějších dotazech, dá se říci, že lze použít na jakýkoliv dotaz, spíše používám na dokreslení klientovy situace, co to či ono pro něho znamená, často používám při vyhodnocování zdravotního stavu nebo doporučení vhodných vitamínů nebo bylinek.