Ceník

Objednávky pište na email nebo SMS, napište své jméno, datum, místo a čas narození a to i v případě zájmu výkladu karet. Číslo mobilu a email je v kolonce kontakt.

Astrologické poradenství s krátkým výkladem karet – 90 minut –  400 Kč

 

Cena je o hodně nižší než u jiných lidí pracujících se symboly astrologie či tarotu, dokonce lidem zodpovídám dotazy po emailu zdarma. Nechám lidem takový čas, aby se necítili, že jim je odpočítáván čas za peníze jako leckde jinde. Samozřejmě v určité míře, nemohou si sednout a vyprávět půl dne 🙂 

Často se lidé zdrží mnohem déle a zaplatí mnohem méně nebo nic. Někteří mi nosí dárky.

Ačkoliv jsem studiem symbolů, astrologie, filozofie či psychologie strávila mnoho času a stálo mě to i dost financí, byla to moje volba a pomocí druhým necítím potřebu si vydělávat, jak je to dnes již tradičním zvykem tzv. ezoterních pomocníků.

Dokonce zvažuji výuku astrologie jako zájmový předmět na středních školách, jen za poplatek nájmu místnosti, protože ceny kurzů dnešních vyučujících astrologů si může dovolit jen někdo. Tak obecné zákony, které dříve znal naprosto každý a respektoval je spolu s přírodními zákony a zákony pro život na Zemi, by měli znát lidé automaticky již od školního věku. Nemalý význam by byl pak i při výběru partnera nebo pochopení chování partnera atd. Pravdou však je, že mladý člověk s ohromným přebytkem energie se často žene světem zcela neřízeně a nevědomě – i přesto by měl znát symboliku astrologie především s psychologicky duchovním podtextem každý.

Znalosti astrologické symboliky považuji naprosto nezbytné pro všechny psychology a lékaře, protože je to ohromně obohatí při práci s nemocnými lidmi. A jejich studijní úsilí oboru, které je samozřejmě nejdůležitější a obdivuhodné, velmi zhodnotí a dá mu smysl a směr. Dokonce by mohli díky pozorování pacientů a dávání do souvislostí a astrologickými konstelacemi – astrologii i psychologii vzájemně zdokonalovat a přinášet tak nové poznatky do obou oborů.