Smysl astrologie

Astrologie slouží především k pochopení průběhu změn v životě člověka, k poznání jejich hlubšího významu, naučit se pozorovat bez zaujetí, ale s uvědomováním si chování svého i ostatních, případné chyby a omyly využít pro rozvoj duše, naučit se porozumět sobě i ostatním, naučit se uvědomit si nevědomé.

Při astrologickém výkladu jde o posun člověka ve vědomí, aby byl schopen vědomější a aktivnější existence, aby se lépe zorientoval v chaosu života, lépe chápal sebe i ostatní, naučil se žít kvalitněji. Ve snaze pochopit horoskop, rozšířit si vědomí, může člověk překonat sebe samého, překročit pomyslný vlastní stín. Aby se chyba, problém nebo dokonce nemoc dala napravit, nejdříve se musí uvědomit. Někdy se objeví věci, které změnit nelze, ty je pak lépe přijmout a zároveň odevzdat vyšším silám. Jen málokomu se povede přerůst vlastní horoskop jako již splněný úkol a využívat působení planet pozitivním způsobem.

 

Princip astrologie: hledání určité souvislosti mezi světly pozorovatelnými na obloze a změnami odehrávajícími se na Zemi a to především v životech lidí.

Využívá pochopení existence symbolů a cykličnosti všech jevů odehrávajících se v čase.

Horoskop narození (radix):  je to náš životní potenciál (nazývaný také mapa duše), který začíná prvním nádechem při narození a ze kterého můžeme vyčíst a uvědomovat si náš osudový příběh pomocí interpretace symbolů. Díky dynamice působení planet v čase pak lze rozvíjet předvídání do budoucna, zhodnotit současný stav věcí, nebo i provést zpětné vyhodnocení událostí.