Astrologický výklad

K astrologickému výkladu je třeba znát datum, místo a hodinu narození. Často se stává především u starších lidí, že neznají hodinu narození, i tak se dá nad horoskopem vyčíst spousta důležitých věcí, avšak vypovídací kvalita je o nejméně 30% snížena.

Ve všech životních situacích se každý člověk musí rozhodnout sám za sebe, astrolog mu záležitosti osvětlí, rozebere a poradí a někdy i doporučí možná řešení.

 

asrtologicky vyklad     astrologický výklad     astrologicky-vyklad

 

Při 90minutovém astrologickém poradenství nabízím tyto služby:

 • rozbor horoskopu narození z hlediska psychologie, objasnění způsobů chování svého i okolí, náhled a uvědomění si různých problémů, nepříjemných událostí, ale i těch pěkných a pozitivních, které nás na životní cestě provázejí,

  Nothing beats a template that is proper, although there are several ways to prepare for an article writing newspaper. One of the best ways to think of a personal essay would be to ask somebody who has already done it or merely browse through the essay online. You are able to choose a template which is more suited to ability level and your own topic. expert writers The template can help you plot your thoughts and organize your thoughts.

  objasnit souvislost charakteru a osudu.

 • pohled na horoskop narození partnerů, kolegů, přátel, dětí, rodičů, prostě těch, kterých se problémy týkají, pochopit povahu těchto lidí a najít řešení lepšího vzájemného porozumění, vytvoření vzájemného horoskopu a zhodnocení vzájemných aspektů, popř. doporučení vhodného partnera
 • vyhledání z horoskopu vloh a talentů klienta a doporučení vhodné školy a povolání, rada při výběru budoucího veřejného působení
 • z horoskopu narození vyhodnocení zevrubného zdravotního stavu, náchylnosti ke zdravotním potížím, způsob jejich zmírnění pomocí změny chování a doporučení stravy a bylinných nápojů, při akutním závažném onemocnění samozřejmě doporučení lékaře svou profesí
 • náhled do budoucna – upozornění na klidnější a úspěšnější období života, ale i na složitější etapy života, na období osudových zkoušek, dobu na přehodnocení dosavadních životních postojů, uvědomění si významu těchto složitějších období, posunu ve vědomí a obohacení se o nové zkušenosti i za cenu toho, že vše špatné je pro něco dobré…
 • pokud má klient zájem – pohled na horoskop z karmického hlediska – úkolu duše, vliv na tento život z hlediska naší karmy, minulých životů, toho, co si táhneme z podvědomé oblasti naší mysli
 • podle zájmu doplňuji astrologický výklad při konkrétních dotazech týkajících se současné situace výkladem karet, který dokreslí klientovy konkrétnější dotazy