poukaz(1)

I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci. Budou na znamení časů, dnů a let……“ (Gn 1,14 – 17)

Nabízím službu astrologického poradenství, podle přání doplním výkladem karet, nebo použiji kyvadlo. Popis významu a druhu poradenství – viz. jednotlivé odkazy.

Osobně preferuji výklad při osobní návštěvě v délce trvání 60 – 90 minut.

První návštěva bývá delší, opakované poradenství se většinou týká konkrétnějších problémů, rozhodování nebo výhledů do budoucna a není potřeba již rozebírat osobní horoskop celý, takže stačí méně času. Ale vše závisí na přání klienta.